Disclaimer

De K5 besteedt uiterste zorg aan de correctheid, accuraatheid en actualiteit van informatie op deze site, maar kan niet instaan voor eventuele (type-)fouten of onvolledigheden. Aan de informatie op deze website kunt u dan ook geen rechten ontlenen. De K5-gemeenten nemen geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie of voor informatie waarnaar vanaf deze website wordt verwezen.

De informatie op deze site mag u alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van de K5-gemeenten verveelvoudigen, opslaan in een gegevensbestand of openbaar maken op elektronische, mechanische of een andere manier. Voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik hoeft u geen toestemming te vragen. Neem bij twijfel contact op met Emmie Boering, tel (0180) 667 859, of stuur een mail naar info@k5-gemeenten.nl.

 

Foto's op deze site

De meeste foto's op deze site zijn door medewerkers communicatie van de K5-gemeenten gemaakt.
Twee uitzonderingen:
de laatste foto van de banner op de homepage: deze foto van de Loet, is gemaakt door John Liefting;
de overzichtsfoto van de 1e vergadering van de Krimpenerwaardraad: gemaakt door Peter Molkenboer.

Bijdragen van derden

Op enkele plaatsen kunnen bezoekers bijdragen leveren aan de site. Wie informatie op de site plaatst, wordt geacht verklaard te hebben:

  • Dat op deze informatie geen copyright rust en dat deze niets bevat dat strijdig is met wetten of aanleiding kan geven tot een vervolging wegens belediging;
  • Tegenover de gemeente aansprakelijk te zijn voor alle gevolgen die vervolging of een actie tot schadevergoeding wegens belediging mocht hebben;
  • dat hij de gemeente vrijwaart van alle vorderingen die derden tegen de uitgever mochten instellen op grond van de inhoud alsmede de vorm en structuur van de informatie.

De K5-gemeenten nemen geen verantwoordelijkheid voor door derden op de site geplaatste informatie.

 

Richtlijn voor afhandeling van vragen per e-mail

Bij binnenkomst van een e-mail wordt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging gestuurd, tenzij de betreffende e-mail direct wordt afgehandeld. De ontvangstbevestiging geeft aan binnen hoeveel dagen na ontvangst van de e-mail een eerste reactie kan worden verwacht. Bij de afhandeling van e-mail wordt onderscheid gemaakt naar eenvoudige en complexe vragen.

Eenvoudige vragen hebben betrekking op feiten of procedures, zoals openingstijden. Dit soort vragen wordt binnen een week afgehandeld.

Complexe vragen of verzoeken kunnen meer tijd in beslag nemen. De afzender krijgt binnen 10 werkdagen bericht over de verwachte afhandelingstermijn


 

Belangrijke pagina's

Home > Disclaimer