K5 Gemeenten

                                                                                                                                                           Foto: Teus van Meerkerk


Welkom op de website van de K5-gemeenten

In het samenwerkingsverband K5 werken de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist op een aantal taken samen, te weten de Bezwarencommissie, ICT, Onderwijs, Personeel & Organisatie, Sociale Zaken en diverse bovenlokale strategische taken.

Actueel

  • Geen WOB-verzoeken meer per fax of email

    Om het oneigenlijke gebruik van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) te beperken, heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling K5 besloten geen WOB-verzoeken meer in behandeling te nemen die zijn ingediend per fax of per email. Ingangsdatum is donderdag 27 november 2014.

    > Lees meer

Belangrijke pagina's