K5 Gemeenten

                                                                                                                                                           Foto: Teus van Meerkerk


Welkom op de website van de K5-gemeenten

In het samenwerkingsverband K5 werken de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist op een aantal taken samen, te weten de Bezwarencommissie, ICT, Onderwijs, Personeel & Organisatie, Sociale Zaken en diverse bovenlokale strategische taken.

Actueel

    Belangrijke pagina's